• پروژه با دفتر کمک های کوچک تسهیلات محیط زیست جهانی برای ایجاد انس و الفت بین کودکان و حیات وحش در مهدکودک های شهر تهران
 • پروژه با اداره حفاظت محیط زیست استان تهران برای برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی با زیستگاه ها و حیات وحش ایران در مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر تهران با همکاری سازمان آموزش و پرورش استان تهران
 • پروژه بین المللی منارید و دفتر کمک های کوچک تسهیالت محیط زیست جهانی و برای برگذاری کارگاه های آشنایی با تنوع زیستی برای دانش آموزان ، مادران و معلمین در مدارس روستاهای استان کرمانشاه ، استان یزد و استان سیستان و بلوچستان
 • پروژه با صدا و سیما و دفترکمک های کوچک تسهیالت محیط زیست جهانی برای تولید اولین مجموعه آموزشی حیات وحش برای کودکان با عنوان “ماجراهای خاله دنا و شپلک “
 • پروژه با اداره کل آموزش و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران برای برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی با حیات وحش در پارک ها ، فرهنگسراها و مجموعه های ورزشی مناطق مختلف شهر تهران
 • پروژه با دفتر کمک های کوچک تسهیالت محیط زیست جهانی و پروژه بین المللی یوز در برگزاری کارگاه های آموزشی در مدارس روستاهای اطراف منطقه حفاظت شده و پارک ملی توران
 • پروژه با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای برگزاری کارگاه های آموزش حیات وحش به کودکان در مرکز اصالح و تربیت کودکان و نوجوانان ، شیرخوارگاه آمنه و مرکز توانبخشی امل
 • پروژه با موزه تنوع زیستی دارآباد در برگزاری کارگاه های آشنایی با حیات وحش در جشنواره کودک – صلح و محیط زیست
 • پروژه با موزه دکتر حسابی برای برگزاری کارگاه های آشنایی با حیات وحش همراه با لمس حیوانات و اجرای نمایش خیمه شب بازی مبارک و یوزکوچولو ( ویژه گروه های مختلف سنی)
 • پروژه با شهرداری باقر شهر برای برگزاری کارگاه های آموزشی برای دانش موزان ابتدایی
 • پروژه با طرح بین المللی حفاظت از تنوع زیستی زاگرس برای شرکت در نمایشگاه بین المللی محیط زیست
 • پروژه با اداره محیط زیست استان البرز برای برگزاری کارگاه های محیط زیستی در شهرستان ساوجبالغ
 • پروژه با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای برگذاری کارگاه های آموزش حیات وحش به مناسبت هفته کودک