کانون آشنایی با حیات وحش با اعتقاد بر اینکه ” کودکان، حامیان فردای طبیعت ” هستند؛ فعالیت خود را از سال 1384 در جهت آشنا نمودن کودکان و نوجوانان با حیات وحش و ارزش های آن آغاز کرد. در راستای این هدف اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی همراه با لمس حیوانات در مهدكودك‌ها و مدارس سراسر کشور نمود. سپس از سال1384، فعالیت خود را با حمایت بخش کمک های کوچک تسهیلات محیط زیست جهانی سازمان ملل و با مجوز سازمان حفاظت محیط زیست و همكاری سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، وزارت فرهنگ و  ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران توسعه داد.

لزوم آموزش

کشورما ایران با داشتن وسعت زیاد پستی بلندیها و شرایط اقلیمی و جغرافیایی خاص دارای زیستگاههای مختلف با گونههای گیاهی و جانوری متنوعی میباشد که در جهان بینظیر است متاسفانه به علت کمبود آگاهی انسانها از ارزشهای طبیعت و حیات وحش و بهره برداریهای بدون ملاحظه از این منابع مشکلاتی جبران ناپذیر مانند فرسایش خاک کم شدن منابع آبی از بین رفتن جنگلها، انقراض گونه های گیاهی و جانوری و…. را به وجود آورده است. این در حالی است که منابع طبیعی و حیات وحش یادگاری از گذشتگان و میراثی برای آیندگان محسوب می گردند.

با توجه به سرعت تخریب ، موجود به منظور حفظ وضع طبیعی و ایجاد محیطی مناسب برای تکثیر و پرورش جانوران وحشی و رشد گیاهان مناطق مستعد و با ارزشی تحت حفاظت قرار گرفتهاند که پارکهای ملی یکی از این مناطق میباشند امروزه ثابت شده است که حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و حیات وحش تنها با تصویب قوانین و مقررات و اجرای آن توسط مسئولین دولتی در هیچ کشوری موفق نبوده است بلکه در هر کجا که پیشرفتی در این زمینه حاصل شده است در نتیجه رشد فرهنگی و باور قلبی مردم نسبت به اهمیت این امر مهم میباشد. چنانچه هدف ما حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و حیات وحش و تداوم آن در نسلهای بعد می باشد.

لازم است که از همان دوران کودکی فرزندانمان را با طبیعت و ارزشهای حیات وحش آشنا کنیم به طوری که علاقه و دوستی با طبیعت در عمق وجود آنها نهادینه شود و رفتارهای طبیعت دوستانه در آنها شکل گیرد.

اهداف

  • فرهنگ‌سازی در جهت حفظ محیط زیست و حمایت از حیات وحش كشورمان
  •  ایجاد فضایی متفاوت برای یادگیری بهتر درس علوم و درک ملموس‌تر مفاهیم برای دانش آموزان
  •  آشنا كردن كودكان و نوجوانان با عادات و رفتار، نحوۀ حركت، پوشش بدن، رژیم غذایی، تولیدمثل و زیستگاه حیوانات مختلف و نقش هر یك در زنجیرۀ غذایی و حفظ تعادل اكولوژیك
  • آشنا كردن کودکان و نوجوانان با زیستگاه‌های مختلف ایران و اهمیت آنها
  • جایگزین کردن اطلاعات علمی درست درباره حیوانات وحشی به جای باورهای خرافی و اشتباه
  •  ایجاد حس دوستی بین کودکان و حیوانات به جای ترس و دوری از آنها
  • تقویت حس مسئولیت پذیری در کودکان و نوجوانان نسبت به حیوانات
  •  آشنا كردن گروه‌های مختلف مردم با ارزش‌های حیوانات وحشی و لزوم حفاظت از آنها
  •  ایجاد حس احترام به حقوق دیگر مخلوقات خداوند
  •  ترغیب خانواده‌ها به گذراندن اوقات فراغت خود در طبیعت