بی مهرگان

آموزشگران کانون آشنایی با حیات‌وحش، حیوانات و وسایل كمك آموزشی را براساس رده بندی علمی جانوران: بی‌مهرگان) اسفنج‌ها، كیسه‌تنان، كرمها، نرم‌تنان، بندپایان و خارپوستان (مهره‌داران) ماهی‌ها، دوزیستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران و هماهنگ با سرفصل دروس علوم و زیست‌شناسی به دبستان‌ها، مدارس راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه و … می‌برند و هم‌ زمان با نشان‌دادن حیوانات و امكان لمس آنها، توضیحاتی در مورد پوشش بدن، عادات و رفتار، رژیم غذایی، نحوۀ حركت، تولیدمثل، زیستگاه و ارزش جانوران، نقش آنها در زنجیرۀ غذایی و حفظ تعادل اكوسیستم به دانش آموزان می‌دهند.

حیوانات

به منظور حفظ سلامت كودكان و نوجوانان كلیۀ حیوانات کانون آشنایی با حیات وحش زیر نظر متخصصین دامپزشکی بوده و دارای شناسنامه و گواهی بهداشت هستند.