برنامه های کانون آشنایی با حیات وحش

برنامه های کانون آشنایی با حیات وحش به شرح زیر می باشد:

  • برگزاری جلسات آموزشی برای کودکان و نوجوانان از طریق لمس حیوانات در مهد کودک ها و مدارس بر اساس رده بندی علمی جانوران
  • ایجاد فضایی متفاوت برای یاد گیری عملی درس علوم
  • آشنایی کودکان و نوجوانان با اکوسیستم های مختلف ایران و جانوران شاخص آن
  • جلسات آموزشی برای مربیان و والدین کودکان و نوجوانان مراکز تحت آموزش برای تاثیر گذاری بیشتر در کودکان و نوجوانان
  • گردش های علمی درون شهری و بازدید از موزه های تنوع زیستی و باغ وحش
  • گردش های علمی در دل طبیعت همراه با والدین و آشنایی کودکان و والدین آنها با زیستگاه های مختلف جانوران و تماشای زیبایی های طبیعت ایران